Zobowiązania Promotora

 • Rozpowszechnianie misji PRZEDSZKOLIADA.PL na terenie działania Promotora.
 • Pozyskiwanie placówek, celem realizacji czteroletniego programu zajęć Drużyny Kangura.
 • Pozyskiwanie Aktywnych Przedszkolaków do uczestnictwa w naszym systemie.
 • Pozyskiwanie i koordynacja pracy instruktorów.
 • Prowadzenie działalności administracyjnej systemu na terenie działania, bieżące raportowanie do centrali PRZEDSZKOLIADA.PL, zgodnie z wytycznymi centrali.
 • Nadzorowanie prawidłowości i jakości realizowanych projektów w ramach systemu na terenie działania.
 • Organizacja imprezy z cyklu PRZEDSZKOLIADA TOUR, zgodnie z wytycznymi centrali.
 • Wdrażanie projektów PRZEDSZKOLIADA.PL, zgodnie z wytycznymi centrali.
 • Realizacja akcji marketingowych i komunikacyjnych.
 • Współpraca z lokalnymi władzami, klubami sportowymi, mediami i lokalnymi Partnerami.
 • Rozwój marki na swoim terenie.