Gwarantujemy

  • Dołączenie do systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL na prawach wyłączności terytorialnej.
  • Unikatowy, atrakcyjny, sprawdzony system o ugruntowanej pozycji i dużym potencjale rozwoju.
  • Możliwość prowadzenia działalności z domu (Home Based Business), zgodnie z sieciowymi wytycznymi i regulacjami.
  • Know-how, szkolenia, narzędzia, programy, dokumenty i bieżące wsparcie merytoryczne i operacyjne centrali.
  • Szybki zwrot inwestycji, zależny wyłącznie od Promotora.
  • Pozycję lokalnego autorytetu w dziedzinie rozrywki ruchowej dzieci.
  • Możliwość nawiązania kontaktów z lokalnymi środowiskiem sportu, mediów, marketingu, nauki i samorządu terytorialnego.
  • Możliwość rozwoju w ramach systemu poprzez zwiększanie zasięgu i liczby realizowanych projektów w ramach systemu.