Zajęcia Stacjonarne Drużyny Kangura

Adresatami Zajęć Stacjonarnych Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Zajęcia organizowane są poza placówkami przedszkolnymi. Każde zajęcia trwają 60 minut i uwzględniają zdrową przekąskę i wodę dla wszystkicj "Aktywnych Przedszkolaków".
Zajęcia Stacjonarne są formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia są odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Uczestnicy systemu Przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”.

Głównym celem Zajęć Stacjonarnych jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.
  • wszechstronny rozwój fizyczny.
  • nauka podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAJĄ SIĘ:

KRAKÓW
Miejsce: LEMON Fitness Kraków
ul. Ludwinowska 11, Kraków
Termin zajęć: sobota 11:00-12:00
Kontakt: 503 737 802, jbanaszkiweicz@przedszkoliada.pl

MICHAŁOWICE
Miejsce: Centrum Kultury i Promocji
ul. Plac Piłsudskiego 2, Michałowice
Termin zajęć: wtorek 16:00-17:00
Kontakt: 503 737 802, jbanaszkiweicz@przedszkoliada.pl

BEŁCHATÓW
Miejsce: Hala „Energia”
ul. Dąbrowskiego 11, Bełchatów
Termin zajęć: środa 18:00-19:00
Kontakt: 791 538 393, amiskiewicz@przedszkoliada.pl

LUBLIN
Miejsce: AKADEMOS Centrum Sportu
ul. Symfoniczna 1a, Lublin
Termin zajęć: sobota 10:30-11:30
Kontakt: 507 120 895, jwalicki@przedszkoliada.pl

ŁÓDŹ
Miejsce: CITY STUDIO
Plac Komuny Paryskiej 5a, Łódź
Termin zajęć: sobota 10:00-11:00
Kontakt: 519 544 959, mkujawa@przedszkoliada.pl

7

6

5