Przedmiot współpracy

PRZEDSZKOLIADA.PL - prawo do korzystania z marki, know- how i uczestnictwa w ogólnopolskim systemie rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym PRZEDSZKOLIADA.PL.
  • CZTEROLETNI AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ DRUŻYNY KANGURA „PRZEDSZKOLE I PIŁKA” - prawo do realizacji autorskiego programu zajęć rozrywki ruchowej w placówkach edukacyjnych. Program zajęć realizowany na podstawie sieciowego minutowego programu zajęć przez licencjonowanych Instruktorów PRZEDSZKOLIADA.PL.
  • ZAJĘCIA STACJONARNE – prawo do organizacji zajęć stacjonarnych PRZEDSZKOLIADA.PL.
  • PRZEDSZKOLIADA TOUR - prawo do organizacji imprezy o charakterze sportowym w ramach cyklu PRZEDSZKOLIADA TOUR.
  • AKTYWNA STREFA – prawo do organizacji Aktywnych Stref Drużyny Kangura.
  • POZOSTAŁE PROJEKTY PRZEDSZKOLIADA.PL – prawo do organizacji pozostałych projektów/usług z aktualnej oferty.
  • MARKETING I KOMUNIKACJA – sieciowe standardy i działania marketingowe i komunikacyjne, w tym materiały i narzędzia promocyjne oraz kanały komunikacyjne, jak i sklepik PRZEDSZKOLIADA.PL do dyspozycji Promotora.