Standardy ochrony małoletnich

Kodeks dobrych praktyk z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem PRZEDSZKOLIADA.PL.


1) Upewniamy się, że zawsze słyszymy i rozumiemy, co dzieci mówią. Ich opinie i uczucia są dla nas ważne.

2) Traktujemy dzieci z szacunkiem i empatią. Rozumiemy ich uczucia i perspektywę.

3) Unikamy zbliżania się do dzieci w sposób, który może sprawiać im dyskomfort.

4) Szanujemy granice osobiste dzieci i ich prywatność. Nie naruszamy ich przestrzeni osobistej.

5) Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo fizyczne podczas zajęć i aktywności. Upewniamy się, że miejsce, w którym odbywają się zajęcia jest bezpieczne i odpowiednio przystosowane do ich potrzeb.

6) Dbamy o bezpieczeństwo emocjonalne dzieci, unikamy sytuacji, które mogą je zranić emocjonalnie. Reagujemy na sygnały okazywane przez dzieci.

7) Nie dyskryminujemy dzieci ze względu na ich pochodzenie, wygląd, umiejętności czy jakiekolwiek inne cechy. Dbamy o to, aby każdy czuł się na naszych zajęciach ważny i zauważony.

8) Rozumiemy, że każde dziecko jest inne, ma swoje indywidualne potrzeby i ograniczenia. Dostosowujemy nasze podejście do każdego dziecka.

9) Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, w której dzieci czują się swobodnie.

10) Komunikujemy się z rodzicami lub opiekunami dzieci, informując ich o postępach, problemach i innych istotnych sprawach dotyczących ich dzieci.

11) Nie publikujemy wizerunku ani innych informacji o dzieciach w mediach społecznościowych bez zgody rodzica.

12) Stale podnosimy nasze kompetencje oraz rozwijamy program, aby zapewnić dzieciom lepszą jakość realizowanych projektów oraz poczucie bezpieczeństwa.Kodeks dobrych praktyk z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, powstał na podstawie Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.), ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606).